null
  Loading... Please wait...

Za mýty & tradície

Za mýty & tradície

£52.80 (inc Tax) £44.00 (exc Tax)
Code
US97EBM1-12-V-SLO-SET
Quantity

Product Description

1. Conflikt

Conflikt je medzi skutočnosťou a mýtusom. Aby ste pochopili to čím ste, mýtus, ideál, budúce predstavy o sebe samom, musia úplne prestať.

Priebeh kofliktu má svoju vlastnú energiu, ktorá je rozdeľujúca… Ale energia vnímania a konania je úplne odlišná. A taká energia, je energiou tvorenia.


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

2. Zmena

Pokiaľ nenastane radikálna zmena vo vzťahu medzi dvomi ľudskými bytosťami, hovoriť o Bohu alebo o písmach alebo ísť späť do Véd, Biblie, a to všetko ostané, je číry nezmysel.

Požadujeme svetovú premenu, zmenu správania spoločnosti voči nám, ale sme slepí, neochotní zmeniť sa.


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

3. Sloboda a autorita

Za žiadnych okolností neakceptujte čo rečník hovorí, nikdy! Neexistuje autorita; ani vy, ani rečník nemá autoritu; obaja skúmame, pozorujeme, pozeráme sa, učíme sa.

Byť slobodný od autority znamená zomrieť pre všetko zo včerajška, takže vaša myseľ je stále čerstvá, stále mladá, nevinná, plná elánu a vášne – len v takomto stave človek pozoruje a učí sa.


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

4. Posvätnosť

Mnoho náboženstiev po celom svete hovorí že existuje trvalá, večná pravda, ale samotné tvrdenie pravdy má veľmi malý význam. Človek ju musí objaviť sám.

Existuje niečo, čo myseľ nevie zachytiť, a preto je to nepodplatiteľné, bezčasové, večné a posvätné?


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

5. Neposudzujúce vedomie

Pozornosť je tiché a neposudzujúce pozorovanie toho ‘čo je’. V tejto pozornosti sa problém odhaľuje a preto je plne pochopený.

Keď si je človek plne vedomý alebo pozorný, nie je tam zostatok alebo skryté nevedomé hnutie. Neexistuje tam rozdelenie medzi vnútorným a vonkajším.


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

6. Meditácia

Medidatívna myseľ je ticho. Nie také ticho, ktoré vie splodiť myseľ. To nie je ticho pokojného večera. V tomto tichu, myseľ, so všetkými jej predstavami, jej slovami a vnímaním, úplne prestala.

Meditácia je túlanie sa po svete poznania a byť slobodný od mysle, aby sme vstúpili do neznáma.

Meditácia je niečo, čo sa nedá nacvičiť, ako keď cvičíte na husle, na klavír.


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

7. Zrkadlo vzťahov

Vzťahy sú zrkadlom, v ktorom sa vidíme takí, akí sme. Celý život je pohyb vo vzťahu. Dokonca aj pustovník súvisí s minulosťou, k tým, ktorí sú okolo neho. Neexistuje útek zo vzťahov.

Vzťah je vždy v žijúcej prítomnosti, nie je to mŕtva minulosť pamäte, spomienok, potešenia a bolesti. Vzťah je aktívny teraz: byť spojený, znamená presne toto.


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

8. Podmienenie: Väzni minulosti

Náš ľudský mozog je mechanický proces. Myseľ je materialistický proces, a tá myseľ bola podmienená tak, aby myslela ako buddhista, ako hinduista, ako kresťan. Je možné byť slobodný od tohto podmienenia?

To ‘ja’, to ‘moje ja’, je pohyb znalostí, pohyb spomienok. Potom vyvstáva otázka: Je možné žiť psychologicky tak, aby sme boli bez jedinej spomienky?


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

9. Násilné Ja

Zdrojom násilia je ‘ja’, ego, moje ja, ktoré sa prejavuje toľkýmo možnými spôsobmi – rozdelenie, snažiac sa byť alebo stať sa niekým – čo rozdeľuje seba ako ‘ja‘ a ‘nie ja’, ako podvedomie a vedomie, ‘ja’ ktoré sa identifikuje s rodinou alebo nie s rodinou, s komunitou, alebo nie s komunitou…

Každá forma úniku, rozptýlenia, pohyb preč, udržuje násilie. Ak si človek toto uvedomí, tak potom myseľ je konfrontovaná s tým ‘čo je’ a s ničím iným.


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

10. Smrť: Vystúpenie z prúdu

Sme takí istí ako zbytok sveta.. Je to veľká, nekonečná rieka. A keď zomierame, chceli by sme byť ako ostatní, pohybujúci sa v rovnakom prúde ako predtým, kým sme žili. Ale človek ktorý chápe sám seba úplne, ktorí v sebe vyriešil všetky problémy psychologicky, nepatrí do tohto prúdu. Vystúpil z neho.

Smrť je teraz, kde nie je čas, kde nie je žiadne ‘ja‘ ktoré sa niečím stáva, kde nie je žiadna sebeckosť, egoistická aktivita – to všetko je proces v čase. Takže žitie a umieranie sú vždy spolu. A vy nepoznáte tú krásu.


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

11. Láska: Plameň bez dymu

Láska a pravda sa nedajú nájsť v žiadnej knihe, v kostole, alebo v chráme. Vznikajú sebapoznaním. Sebapoznanie je náročný, ale nie ťažký proces; stáva sa ťažkým len vtedy, ak sa snažíte dosiahnuť výsledok. Ale uvedomovať si, od momentu k momentu, pohyb našich myšlienok, pocitov, a činov bez odsudzovania, alebo súdenia, prináša slobodu a oslobodenie, v ktorom môže byť blaženosť pravdy.


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

12. Čo je to Náboženská myseľ?

V mene náboženstva boli vykonané neobyčajné veci. Boli vojny, za ktoré sú zodpovedné náboženstvá; ľudia boli mučení, pálení, ničení; pretože presvedčenie bolo dôležitejšie ako pravda, dogma živšia ako priame vnímanie.

Boh nie je niečo, čo vynašiel človek, alebo vytvoril zo svojho obrazu a túžob a zlyhaní, ale keď sa sama myseľ stane posvätnou, potom otvára dvere k niečomu, čo je nesmierne posvätné. To je náboženstvo. A to ovplyvňuje každodenné žitie – spôsob, akým hovorím, spôsob, akým jednám s ľudmi, chovanie, správanie, a to všetko.


Za Mýty a tradície je dvanásťdielny seriál vyrobený Krishnamurtiho americkou nadáciou. Každý program sa zameriava na konkrétny aspekt života a predstavuje dôležité výňatky z Krishnamurtiho prejavov a diskusií, filmovaných po svete v rôznych časoch. Produkovaný a réžírovaný s Evelyn Blau and Michael Mendizzom (Výzva na zmenu), tento seriál ponúka veľmi dobrý úvod do Krishnamurtiho učenia, a zároveň prináša jeho rozhľad, hĺbku a relevantnosť v dnešnom svete.

Find Similar Products by Category

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Za mýty & tradície to your wish list.