null
  Loading... Please wait...

Den Ekte Revolusjonen

Den Ekte Revolusjonen

£37.40 (inc Tax) £31.17 (exc Tax)
Code
US66FRR1-8-V-NOR-SET
Quantity

Product Description

1. Hvor er vi på vei?

Ojai, California - 1966

Den Ekte Revolusjonen

Disse åtte programmene ble produsert og sendt i Amerika av National Educational Television Network. De representerer de tidligste lydfilmene av Krishnamurti som snakker til et publikum - det var første gang han hadde tillatt at hans foredrag og diskusjonsgrupper ble filmet. Det meste er filmet ved Oak Grove i Ojai, California, og Thacher School i Ojai Valley.

Program 1: Hvor er vi på vei?

Verden er full av elendighet og konflikter, destruktiv brutalitet, aggresjon. Mennesket har mestret den ytre verden, men innvendig er han fremdeles voldelig, pågående, opptatt av å konkurrere. Samfunnet har blitt bygget langs disse linjene. Krisen i verden er faktisk en krise i bevisstheten. Det er viktig å skape en revolusjon i menneskets sinn.

“Det vi forsøker, i alle disse diskusjonene og samtalene her, er å se om vi ikke kan få til en radikal transformasjon av sinnet. Ikke godta ting som de er. Heller ikke gjøre opprør mot dem - opprør løser ikke en eneste ting! Men å forstå det, å gå inn i det, å undersøke det, å gi hele ditt hjerte og sinn med alt som du har for å finne en annerledes måte å leve på. Men det avhenger av deg og ikke noen andre.”

2. Å Observere oss selv

Ojai, California - 1966

Den Ekte Revolusjonen

Disse åtte programmene ble produsert og sendt i Amerika av National Educational Television Network. De representerer de tidligste lydfilmene av Krishnamurti som snakker til et publikum - det var første gang han hadde tillatt at hans foredrag og diskusjonsgrupper ble filmet. Det meste er filmet ved Oak Grove i Ojai, California, og Thacher School i Ojai Valley.

Program 2: Å Observere oss selv

I relasjoner er observatøren bildet, som ser på et bilde som har blitt skapt om den andre. Så forholdet mellom observatøren og det observerte er faktisk ikke et forhold. Når observatøren ikke har noe bilde, så er observatøren ikke forskjellig fra observasjon. ‘Det som er’ er observatøren, det er ikke slik at ‘observatøren ser på det som er’. Det er intet valg i dette.

Uten å kjenne seg selv, er mennesket fanget i evig forvirring og elendighet.

Så lenge det er frykt, er mennesket ikke fri til å observere kompleksiteten i livet. Man tar tilflukt i tro. Denne troen farger vår observasjon. Kan frykt elimineres helt?

3. Frihet fra Frykt

Ojai, California - 1966

Den Ekte Revolusjonen

Disse åtte programmene ble produsert og sendt i Amerika av National Educational Television Network. De representerer de tidligste lydfilmene av Krishnamurti som snakker til et publikum - det var første gang han hadde tillatt at hans foredrag og diskusjonsgrupper ble filmet. Det meste er filmet ved Oak Grove i Ojai, California, og Thacher School i Ojai Valley.

Program 3: Frihet fra Frykt

Hele vår psykologiske eksistens er basert på fortsettelsen av tilfredsstillelse. Inntil man forstår naturen og strukturen av tilfredsstillelse, vil det alltid finnes frykt. Et sinn som er betinget av prinsippet om tilfredsstillelse kan ikke tenke klart. Hva er tilfredsstillelse?

Tanke gir kontinuitet til tilfredsstillelse. Å tenke på tidligere tilfredsstillelser skaper et behov for tilfredsstillelsens kontinuitet nå og projiserer det inn i fremtiden. Tanke skaper tid og det er tid som skaper frykt. For at et menneske skal være helt fri fra frykt, må man forstå tanke, tid og tilfredsstillelse. Denne forståelsen er ikke intellektuell.

Tid som tanke kan ikke ta slutt så lenge som det et senter som forfølger tilfredsstillelsen.

4. Meditasjon

Ojai, California - 1966

Den Ekte Revolusjonen

Disse åtte programmene ble produsert og sendt i Amerika av National Educational Television Network. De representerer de tidligste lydfilmene av Krishnamurti som snakker til et publikum - det var første gang han hadde tillatt at hans foredrag og diskusjonsgrupper ble filmet. Det meste er filmet ved Oak Grove i Ojai, California, og Thacher School i Ojai Valley.

Program 4: Meditasjon

Er en klar over bildet en har skapt om seg selv? Er bildet forskjellig fra den som skaper bildet? Observatøren som er bevisst bildet føler at han er forskjellig fra det
og strever for å endre det. Men innsats, anstrengelse fra observatørens side er en av
faktorene til forverringen.

Meditasjon er å frigjøre sinnet fra det kjente. Så lenge som hele sinnet fungerer innenfor grensene til det som er kjent, er det forringelse. Er det mulig å tømme sinnet for det kjente? Man kan bare forstå når bildet ikke er i veien.

Forståelse er handling, ikke ideer. Forståelse og handling oppstår når sinnet er stille, og ikke ved bruk av noen disiplin.

5. Hva er Kjærlighet?

Ojai, California - 1966

Den Ekte Revolusjonen

Disse åtte programmene ble produsert og sendt i Amerika av National Educational Television Network. De representerer de tidligste lydfilmene av Krishnamurti som snakker til et publikum - det var første gang han hadde tillatt at hans foredrag og diskusjonsgrupper ble filmet. Det meste er filmet ved Oak Grove i Ojai, California, og Thacher School i Ojai Valley.

Program 5: Hva er Kjærlighet?

Hvordan finner man ut hva kjærlighet er? Er kjærlighet tilfredsstillelse? Vil det bevisste sinnet finne det ut? Hvis jeg gjør en bevisst anstrengelse, da må jeg ha gjenkjennelse av hva det er.

For å undersøke, må man være fri fra tro og derfor fra frykt. For å finne ut hva kjærlighet er, må man granske spørsmålet om tilfredsstillelse og begjær. Tanke gir begjær kontinuitet og vitalitet. Dette må man faktisk oppdage for seg selv.

Er det mulig å se på noe usedvanlig vakkert og bare observere uten tankens innblanding? Når tanke involveres i begjær, som blir tilfredsstillelse, da er handling ‘tid-bindende’

6. Spørsmål

Ojai, California - 1966

Den Ekte Revolusjonen

Disse åtte programmene ble produsert og sendt i Amerika av National Educational Television Network. De representerer de tidligste lydfilmene av Krishnamurti som snakker til et publikum - det var første gang han hadde tillatt at hans foredrag og diskusjonsgrupper ble filmet. Det meste er filmet ved Oak Grove i Ojai, California, og Thacher School i Ojai Valley.

Program 6: Spørsmål

Krishnamurti med studenter fra Thacher School.

Man bør være ganske skeptisk når man stiller et spørsmål. Et feil spørsmål vil ikke inneholde noe svar, mens i et rett spørsmål vil forståelsen utfolde seg. Det kreves intelligens og sensitivitet for å stille det riktige spørsmålet, og se helheten og forfølge spørsmålet helt til sin slutt.

7. Livet og Døden

Ojai, California - 1966

Den Ekte Revolusjonen

Disse åtte programmene ble produsert og sendt i Amerika av National Educational Television Network. De representerer de tidligste lydfilmene av Krishnamurti som snakker til et publikum - det var første gang han hadde tillatt at hans foredrag og diskusjonsgrupper ble filmet. Det meste er filmet ved Oak Grove i Ojai, California, og Thacher School i Ojai Valley.

Program 7: Livet og Døden

For å forstå problemet med døden, må man være fri fra frykt. Frykt er tanke i aksjon i henhold til fortiden, gjennom nåtid og til fremtiden. Frykt er tidens elv som essensielt er tenkningsprosessen. Hvordan man ser på frykt er ekstremt viktig.

Døden er avslutningen av alle de ting som har blitt akkumulert, som er det kjente.
Å miste det kjente betyr total ensomhet.

Kan man dø hver dag til ens opplevelse? Slik at hver opplevelse er helt assimilert, forstått og oppløst. Dette krever mye energi, som er oppmerksomhet.

8. Slutten på Konflikt

Ojai, California - 1966

Den Ekte Revolusjonen

Disse åtte programmene ble produsert og sendt i Amerika av National Educational Television Network. De representerer de tidligste lydfilmene av Krishnamurti som snakker til et publikum - det var første gang han hadde tillatt at hans foredrag og diskusjonsgrupper ble filmet. Det meste er filmet ved Oak Grove i Ojai, California, og Thacher School i Ojai Valley.

Program 8: Slutten på Konflikt

Hvorfor er vi misfornøyde, og med hva? Med å være misfornøyd med det som er, utvikler vi ideen om hva som bør være. Det er en konflikt mellom hva som er og hva som bør være.

Senteret i bevisstheten, observatøren, skaper et rom rundt seg selv som alltid er begrenset. Senteret er akkumuleringen av kunnskap og opplevelse. Det er ingen frihet i dette rommet.

Er det mulig å få slutt på vold? Når det er total oppmerksomhet er det ingen observatør.

Kan sinnet være intenst oppmerksomt uten opplevelse? Et slik sinn er det religiøse sinnet.

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Den Ekte Revolusjonen to your wish list.