null
  Loading... Please wait...

Sarja: Vapauden vallitessa

Sarja: Vapauden vallitessa

£83.00 (inc Tax) £69.17 (exc Tax)
Code
SA80T1-7 Q1-5-V-FIN-SET
Quantity

Product Description

Miksi maailma on niin kaoottinen?

1. puhe - Saanen, Sveitsi - 6. heinäkuuta 1980

Ovatko erillisyys ja yksilöllisyys syynä ikuiseen henkilökohtaisen turvallisuuden tavoitteluun?

Mikä on mennyt vikaan ihmisen mielessä?

Onko tieto muunnettu käsitteiksi, sinun uskomukseksesi ja minun uskomuksekseni?
Onko tieto psykologisesti lainkaan tarpeellista?

Ovatko sinun aivosi ajan tuotosta?

Onko ajatus syy ihmisen julmuuden pahenemiseen, ihmisen käyttäytymiseen ja turhamaisuuteen?

Meditaatio viriää luonnollisesti, kutsumatta, kun
kaikki syyt ovat päättyneet.

Ajatuksen ja joksikin tulemisen liike

2. puhe - Saanen, Sveitsi - 8. heinäkuuta 1980

Kun analysoin ahdistusta, mistä tiedän, että se on ahdistusta?

Onko analysoija erillinen analysoitavasta?

Onko juuri ajatuksen liike aikaansaanut kaaoksen, joka maailmassa nyt vallitsee?

Ajatus on luonut psykologisen rakenteen, joka perustuu olemiseen, joka on muuta kuin ’se mikä on’.

Joksikin tuleminen on kilpailua, häikäilemättömyyttä ja väkivaltaa. Onko mahdollista elää ilman ajatuksen luomaa joksikin tulemisen rakennetta?

Toiminta, joka on aina oikeaa

3. puhe - Saanen, Sveitsi - 10. heinäkuuta 1980

Onko toimintaa, joka on turmeltumatonta?

Jos olen kiinni uskomuksessa, toimintani on tuon uskomuksen mukaista ja siksi rajoittunutta ja turmeltunutta. Tuloksena on ristiriitaa.

Kun tarkkailee kiintymystä ja sen seurauksia, onko tarkkailija erillinen siitä, mitä tarkkaillaan?

Voiko ilman analysointia havaita välittömästi kiintymyksen kaikki seuraukset ja syyt?

Ehdollistumisen mallin hajottaminen

4. puhe - Saanen, Sveitsi - 13. heinäkuuta 1980

Miksi aivot eivät ole ratkaisseet omia ongelmiaan, vaikka niillä on niin valtavasti kapasiteettia?

Voimmeko tajuta, että rappeutuminen on väistämätöntä niin kauan kun olemme sidoksissa ?

Epäjärjestystä on niin kauan kun on ristiriitaa toiminnan ja tosiasian välillä.

Voiko mieli elää tosiasian parissa ja tarkkailla vain tosiasiaa liikkumatta pois siitä?

Voiko mieli tarkkailla ilman tulkitsijaa, ajattelijaa, joka sanoo, ’Muistan sen, se on tapahtunut ennenkin’?

Jos ei ole vastakohtia, ei ole väkivaltaa.

Pyyteen, tahdon ja rakkauden suhde

5. puhe - Saanen, Sveitsi - 15. heinäkuuta 1980

Mikä on pyyteen, mielihyvän, tahdon ja rakkauden suhde?

Onko tahto pyyteen ydin?

Voiko ajatus, joka on myös aistihavaintoa, tajuta, että kun se luo mielikuvan, ristiriita alkaa?

Onko pelon syynä aika ja ajatus? Liikkuminen pois ’siitä mikä on’ on aikaa.

Onko toimintaa, joka on eheää ja johon ei liity katumista, minkäänlaista ponnistelua?

Surun päättyminen tuo rakkauden ja myötätunnon

6. puhe - Saanen, Sveitsi - 17. heinäkuuta 1980

Murtaako täydellisen tarkkaavaisesti kuunteleminen aivojen toimintamallin?

Miksi ihmiskunta on elänyt surussa ja pelossa sekä ulkoisesti että sisäisesti niin ettei se koskaan ole vapaa niistä?

Onko suru eristyneisyyden keskittymistä?

Voiko eristävä prosessi, tämän eristyneisyyden syy päättyä, ei vain kuoleman hetkellä?

Lopetatte jotakin tuskallista helposti, mutta lopetatteko jotakin, joka tuottaa mielihyvää, projisioimatta ja hyväksymättä tuota projektiota?

Tajunta on mielikuva, jota ajatus on koonnut vuosien ajan.

Onko elämässä mitään pyhää?

7. puhe - Saanen, Sveitsi - 20. heinäkuuta 1980

Miksi ihmiset ovat kautta aikojen eläneet symbolien, mielikuvien ja käsitteiden mukaan?

Antaako mielikuva turvaa?

Voiko mielessä ja sydämessä ja siten myös aivoissa, koko tajunnassa tapahtua radikaali muutos?

Mikä on mielenne tila silloin, kun vallitsee vapaus kaikesta auktoriteetista?

Voiko mieli tarkkailla vain silloin, kun se on täysin hiljaa?

Meditaatiossa mittaamisen täytyy päättyä.

1. kysymys- ja vastaustilaisuus

Saanen, Sveitsi - 23. heinäkuuta 1980

Kysymys 1: Voiko ilman pyyteen ja tahdon toimintaa olla itsetuntemusta?

Kysymys 2: Eikö askeettisuus, herkkyys, eheys ole välttämätöntä, jotta täydellinen muutos voi tapahtua?

Kysymys 3: Sekä idässä että lännessä on nykyisin monia guruja tarjoamassa kukin omaa tietään valaistumiseen. Mistä tietää, puhuvatko he totta?

2. kysymys- ja vastaustilaisuus

Saanen, Sveitsi - 24. heinäkuuta 1980

Kysymys 1: Toimin opettajana ja olen koko ajan ristiriidassa koulujärjestelmän ja yhteiskuntamallin kanssa. Täytyykö minun luopua työstäni? Mikä on oikea tapa ansaita elanto? Onko elämäntapaa, joka ei pahenna ristiriitaa?

Kysymys 2: Onko mahdollista olla täysin hereillä havaitsemisen hetkellä niin, että mieli ei tallenna tapahtumaa?

Kysymys 3: Olette sanoneet, että kuolema on kaiken häviämistä ja myös että on kuolemattomuus, ajattoman olemassaolon tila. Voimmeko olla olemassa siinä?

3. kysymys- ja vastaustilaisuus

Saanen, Sveitsi - 25. heinäkuuta 1980

Kysymys 1: Olen tyytymätön kaikkeen. Se mitä te sanotte, tekee minut vain tyytymättömämmäksi. Mitä on vialla siinä, mitä sanotte vai onko minussa
jotakin vikaa?

Kysymys 2: Tarvitaanko Krishnamurti, kirjat ja videot pitämään meidät valppaina? Miksi on tämä väli ymmärtämisen ja välittömän toiminnan välissä?

Kysymys 3: Pitäisikö minun kotiin palattuani puhua opetuksistanne muille vai aiheutanko vain lisää hämmennystä ja haittaa, koska olen yhä osittunut ihminen?

Kysymys 4: Mitä tarkoitatte, kun pyydätte meitä ajattelemaan yhdessä? Tarkoitatteko, että jokaisen kuulijan pitäisi ajatella yhtä aikaa kanssanne? Ettekö koe toimivanne kuin guru, kun johdattelette ihmisiä seuraamaan käsityksiänne, ajatuksianne ja johtopäätöksiänne?

Kysymys 5: Miksi seksi on niin tärkeää jokapäiväisessä elämässämme?

4. kysymys – ja vastaustilaisuus

Saanen, Sveitsi - 26. heinäkuuta 1980

Kysymys 1: Määrittelettekö sen, että istumme hiljaa joka päivä ja tarkkailemme ajatuksen liikettä, harjoitukseksi, menetelmäksi ja siksi arvottomaksi?

Kysymys 2: Minulla on syöpä. Pitäisikö minun antaa lääketieteen yrittää pelastaa henkeni vai elää tämän sairauden ja kivun kanssa ja hyväksyä seuraukset?

Kysymys 3: Mitä on valaistuminen?

Kysymys 4: Ihmiset puhuvat yliaistillisista kokemuksista. Mitä nämä kokemukset ovat ja ovatko ne osa valaistumista?

Kysymys 5: Mitä on luonteeltaan syvä ymmärtäminen, josta puhutte?

5. kysymys ja vastaustilaisuus

Saanen, Sveitsi - 27. heinäkuuta 1980

Kysymys 1: Minulla on pieni lapsi. Miten kasvatan hänet, jotta hän eläisi erilaisen elämän olematta niin erilainen, että yhteiskunta tuhoaa hänet?

Kysymys 2: Voimmeko jakaa jotakin, joka on ihmiselle mittaamatonta ja jossa on suurta syvyyttä ja kauneutta?

Kysymys 3: Mitä on tajuntamme? Onko olemassa tajunnan eri tasoja?

Kysymys 4: Miksi lähes kaikki ihmiset lahjoistaan ja kyvyistään huolimatta ovat keskinkertaisia?

Kysymys 5: Kiintymys synnyttää inhimillistä lämpöä, irtautuminen kylmyyttä. Jokin näyttää olevan väärin tässä lähestymistavassa. Mitä sanotte?

Kysymys 6: Ollessamme epävarmoja etsimme varmuutta eri keinoin ja niihin luottaen. Voiko olla ehdotonta, peruuttamatonta varmuutta?

Kysymys 7: Onko totuuteen eri polkuja?

Find Similar Products by Category

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Sarja: Vapauden vallitessa to your wish list.