null
  Loading... Please wait...

Vääristymätön tarkkaileminen

Vääristymätön tarkkaileminen

£70.00 (inc Tax) £58.33 (exc Tax)
Code
OJ80T1-6 Q1-4-V-FIN-SET
Quantity

Product Description

Voimmeko ajatella yhdessä kohtaamaamme kriisiä?

1. puhe - Ojai, USA - 3. toukokuuta 1980

Ristiriitaa on ulkoisesti ja sisäisesti. Ellemme ratkaise sitä, ihmiskunta tuhoaa itsensä.

Tutkimme omia aivojamme, emme psykologien tai neurologien käsityksiä niistä. Jos tutkii auktoriteetin käsityksiä, tutkii häntä eikä omia aivojaan.

Voiko ristiriita päättyä välittömästi? Kun se ei pääty, kun ei tunne pakottavaa tarvetta päättää sitä välittömästi, on ajan alueella.

Yhteiskunnan voi muuttaa vain niin, että sen luoneet ihmiset muuttuvat.

Kuinka jokainen meistä suhtautuu tähän kriisiin?

Suhtautuminen tosiasiaan ratkaisee. Lähestytkö tosiasiaa järkiperäisesti vai irrationaalisesti? Perustuuko suhtautumisesi toivoon tai haluun? Jos näin on, et ole vapaa tarkkailemaan tosiasiaa.

Tarkkaaminen on analyysin täydellistä kieltämistä

2. puhe - Ojai, USA - 4. toukokuuta 1980

Tarkkaileminen on täysin erilaista kuin analysoiminen. Tarkkaaminen on välitöntä: näet puun. Jos alat analysoida, et näe puuta.

Analysoiminen edellyttää analysoijaa analysoimassa jotakin itsensä ulkopuolella. Jos on hyvin tarkkaavainen, huomaa, että analysoija on analysoitava.

Miten tarkkailet ristiriitaa?

Mikä loukkaantuu? Psyykesi vai mielikuva, joka sinulla on itsestäsi?

Tieto ei voi koskaan olla täydellistä. Kaikki psykologinen tieto, mitä meillä on, on tietämättömyyden varjostamaa.

Ajatus on luonut maailman, teknisen ja psykologisen maailman, kurjuuden, sekasorron, ahdistuksen, pelon ja hävityksen maailman. Mikä on ajattelun luonne?

1. kysymys- ja vastaustilaisuus

Ojai, USA - 6. toukokuuta 1980

Kysymys 1: Mikä on historian merkitys nuorten kasvatuksessa?

Kysymys 2: Miksi tieto on aina epätäydellistä? Johtaako tietoisuus analyysiin?

Kysymys 3: Eikö ajatus synny puolustautumisena tuskaa vastaan? Miten voi päästä lapsuudessa syntyneistä puolustusmekanismeista?

2. kysymys- ja vastaustilaisuus

Ojai, USA - 8. toukokuuta 1980

Kysymys 1: On yleinen oletus, että kaikki on suhteellista ja henkilökohtaista mielipidettä. Mikä on oivaltava vastaus tähän uskomukseen?

Kysymys 2: Mikä on oikeaa toimintaa väkivallan suhteen?

Kysymys 3: Toive, että huominen ratkaisee ongelmamme, estää meitä näkemästä, että muutos on ehdottoman välttämätön. Miten suhtautua tähän?

Kysymys 4: Onko mitään psykologisia tarpeita, joista me ihmiset olemme vastuussa päivittäisessä vuorovaikutuksessa toistemme kanssa? Onko olemassa todellista psykologista tarvetta?

Kysymys 5: Mitä tarkoittaa jonkin näkeminen kokonaisuudessaan? Onko milloinkaan mahdollista havaita kokonaan jotakin, joka on liikkeessä?

Kysymys 6: Onko olemassa tila, jolla ei ole vastakohtaa ja voimmeko tietää, miten olla yhteydessä siihen?

Onko aika välttämätön jonkin päättämiseksi psykologisesti?

3. puhe - Ojai, USA - 10. toukokuuta 1980

Ei ole kyse sinun aivoistasi tai yksittäisen yksilön aivoista, vaan ihmiskunnan aivoista. Nuo aivot ovat toimineet erilaisten toimintamallien mukaan: pelko, mielihyvä ja palkkio tai rangaistus. Onko mahdollista päästä noista malleista?

Oletko riippuvainen muista – kirkosta, poliitikoista, guruista – saadaksesi aikaan järjestyksen itsessäsi?

Olemme vastuussa maailmassa vallitsevasta epäjärjestyksestä. Tämä epäjärjestys on ajatuksen luomaa.

Miksi ajatus on aikaansaanut uskomattoman lääketieteen ja myös aiheuttanut sotia ja tuhonnut ihmisiä?

Miten kohtaat väkivallan?

Onko mahdollista, että vihasi ja kateutesi päättyy välittömästi, niin että aivot ovat hajottaneet toimintamallin ja voivat ajatella, toimia ja tarkkailla täysin eri tavalla?

Pyyde ja pelko

4. puhe - Ojai, USA - 11. toukokuuta 1980

Miten pyyde syntyy ja miksi sillä on niin erityinen merkitys elämässämme?

Ahneus on yksi pyyteen muoto. Teollisuus ja mainonta edistävät ahneutta.

Ajatus luo mielikuvan henkilöstä ja pitää kiinni tuosta mielikuvasta. Voiko kiinnittyminen kaikkine seurauksineen päättyä?

Mitä on pelko? Emmekö pelkääkin päästää irti kiintymyksestä?

Miksi emme kaiken tietämyksemme ja kokemuksemme avulla ole ratkaisseet pelon ongelmaa täydellisesti?

Onko pelko aikaa, ajatuksen liikettä?

3. kysymys- ja vastaustilaisuus

Ojai, USA - 13. toukokuuta 1980

Kysymys 1: Mitä on todellinen luovuus? Miten se eroaa siitä, mitä kulttuurissamme ylistetään?

Kysymys 2: Olette sanoneet, että näkeminen on toimintaa. Onko tämä toiminta samaa kuin toiminnan ilmeneminen?

Kysymys 3: Jotta mielikuvien luominen päättyisi, täytyykö myös ajatuksen päättyä? Onko mielikuvien muodostumisen päättyminen perusta, josta voi alkaa oivaltaa, mitä rakkaus ja totuus ovat?

Kysymys 4: Voisitteko antaa tyhjentävän lausunnon, että reinkarnaatiota ei ole, koska lisää ’tieteellistä näyttöä’ kootaan reinkarnaation todistamiseksi tosiasiaksi.

Kysymys 5: Jos ‘sinä olet maailma’ – lainausmerkeissä – ja tunnet ja näet sen, mitä tarkoittaa astua pois virrasta? Kuka astuu pois virrasta?

4. kysymys- ja vastaustilaisuus

Ojai, USA - 15. toukokuuta 1980

Kysymys 1: Mikä on pelon todellinen substanssi? Mitä katson, kun katson pelkoa sinänsä?

Kysymys 2: Kun maailmassa, jossa elämme, ei ole nähtävissä universaalia oikeudenmukaisuutta, en tunne pakottavaa syytä muuttaa itseäni tai ympäröivää kaoottista yhteiskuntaa. Voitteko jakaa havaintonne tästä aiheesta kanssamme?

Kysymys 3: Voimmeko kuolla psykologisesti itselle? Miten voin tarkkailla tässä osittuneisuuden tilassani? Kuin ’minä’ yrittäisi nähdä ’minän’?

Kysymys 4: Kun tarkkaillaan ilman tarkkailijaa, tapahtuuko siinä muutos; johtaako tosiasian parissa pysyminen tarkkaavuuden lisääntymiseen?

Kysymys 5: Mikä on tarkkaavuuden suhde ajatukseen? Onko tarkkaavuuden ja ajatuksen välissä jonkinlainen väli?

K: Miksi mielenne lörpöttelee?

Psykologisesti olemme yhtenäistä liikuntoa

5. puhe - Ojai, USA - 17. toukokuuta 1980

Emme näytä tajuavan keskeistä tosiasiaa, että jokainen meistä on vastuussa siitä, mitä maailmassa tapahtuu.

Vääristymät syntyvät, kun tarkkailemisessa on pelkoa.

Miksi ihmiset kaikkialla maailmassa ovat tuomittuja etsimään mielihyvää jatkuvasti eri tavoilla?

Voiko mieli olla tallentamatta?

Voiko viha ja väkivalta päättyä, ei joskus tulevaisuudessa, vaan nyt kuunnellessanne?

Psykologisesti olemme yhtä samaa liikuntoa. Kasvatuksemme ja pyyteidemme vuoksi olemme kutistaneet tämän laajan, valtavan mielen omiksi vähäpätöisiksi riidoiksemme, kateudeksi ja ahdistukseksi.

Päättyykö kärsimys tahdon avulla?

Kun olet menettänyt jonkun, älä koskaan psykologisesti pakene sitä; katso sitä. Mikä tarkoittaa tarkkailemista ilman vääristymää.

Toiminta, tarkkaileminen ja kuoleminen eläessä

6. puhe - Ojai, USA - 18. toukokuuta 1980

Täydellistä tietoa ei voi olla koskaan. Tietoon liittyy aina tietämättömyys. Joten toimintamme, kun se perustuu tietoon, on aina epätäydellistä.

Onko olemassa toimintaa, joka ei ole lähtöisin ajasta?

Onko mahdollista kuolla keskukselle ja olla kuitenkin elävä, aktiivinen, tekevä?

Mielemme tukeutuu jatkuvuuteen. Jatkuvuudessa on turvallisuutta: olin, olen, tulen olemaan. Tuo käsite tai ajatus antaa valtavasti voimaa. Kuolema epää kaiken tuon ja me pelkäämme.

Tarkkaile kiintymystäsi tai aggressiotasi ilman suuntaa, motiivia tai pyydettä. Tuossa tarkkaamisessa se päättyy.

Kuolema on eläessä, ei elämän lopussa, kun olet vanha, sairas, tiedoton. Päätä kaikki se, mitä mieli on kerännyt, helposti, hyvillä mielin, niin että mielen laatu on erilainen.

Onko kaiken aineen tuolla puolen jotakin?

Find Similar Products by Category

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Vääristymätön tarkkaileminen to your wish list.