null
  Loading... Please wait...

Ajan päättyminen

Ajan päättyminen

£51.00 (inc Tax) £42.50 (exc Tax)
Code
OJBR80CB1-15-V-FIN-SET
Quantity

Product Description

Seniliteetti ja aivosolut

9. keskustelu David Bohmin kanssa - Brockwood Park, Englanti - 1. kesäkuuta 1980

Ovatko ihmisaivot rappeutumassa?

Ihmisen aivot eivät ole yksittäiset eivätkä ne kuulu minulle eivätkä kenellekään, ne ovat miljoonien vuosien aikana kehittyneet ihmisaivot.

Voivatko aivot sekä olla tietoisia omasta liikunnostaan että olla niin energiset, että ne murtavat kaikki kaavat ja hylkäävät ne?

Onko psykologinen tieto juuri se tekijä, joka kutistaa aivot?

Kärsimys päättyy, kun ajan myötä rakentunutta itseä ei enää ole.

Jos näkee suoraan ajan luonteen, aivosolut muuttuvat, koska ne ovat aikaa. Aivosoluissa muuttuvat, niissä tapahtuu mutaatio.

Meditaatio on suoraa näkemistä.

Kosminen järjestys

10. keskustelu David Bohmin kanssa - Brockwood Park, Englanti - 7. kesäkuuta 1980

Onko järjestystä, joka ei ole ihmisen luomaa?

Voivatko aivot koskaan olla vapaita kaikista olemassaoloon liittyvistä paineista, haavoista ja kolhuista?

Aika on koko olemassaoloni. Pakenen menneisyyteen, jota ei voi muuttaa. Miksi aivot hyväksyvät tällaisen elämisen, eivätkä luovu siitä?

Järjestystä ei voi olla niin kauan kun juureni ovat menneessä.

Jos maailmankaikkeus ei ole aikaa, voiko aikaan kietoutunut mieli koskaan olla maailmankaikkeus?

Vapauttava suora näkeminen

11. keskustelu David Bohmin kanssa - Brockwood Park, Englanti - 14. syyskuuta 1980

Voiko suora näkeminen pyyhkiä, karkottaa tai hajottaa kiinnittymisen, kiintymisen ja riippuvuuden liikunnon?

Onko järjestystä, joka ei ole ihmisen luomaa?

Mittausta on vain silloin kun on epäjärjestystä.

Elämme ihmisen luomassa maailmassa, olemme tulosta ihmisten keksimästä mielestä. Voiko mieli vapautua sidonnaisuudesta ja lakata olemasta ihmisen luoma?

Mikä on rakkauden ja vihan suhde?

Rakkauden oivaltavuus

12. keskustelu David Bohmin kanssa - Brockwood Park, Englanti - 16. syyskuuta 1980

Voivatko mieli ja aivot, koko psykologinen rakenne koskaan olla vapaa kaikesta ristiriidasta niin, että minkäänlaiset häiriötekijät eivät varjosta sitä?

Ajatus on tulosta psykologisesta keräämisestä. Tuo kertymä antaa tunteen jatkuvuudesta, joka on aikaa.

Miksi ihmisillä kaikkialla on tarve tulla joksikin?

Ihminen on etsinyt varmuutta keräämällä ja näin syntyvä turvan tuntu on ihmiskunnan jakautumisen aiheuttava tekijä.

Havaitseminen ilman minkäänlaista motiivia, ilman suuntaa, juuri tämän keräämisen luoman muurin havaitseminen on oivaltavuutta ja rakkautta.

Psykologisen tiedon päättyminen

13. keskustelu David Bohmin kanssa - Brockwood Park, Englanti - 18. syyskuuta 1980

Miksi mielemme toiminnalla on aina jokin suunta?

Mitä minä ihmisenä voin tehdä tajutessani, että tieto luo väistämättömästi uoman, jossa elän? Miten voin murtaa sen?

Onko puhtaassa havaitsemisessa, joka on itse asiassa kuuntelemista, kyse rakkaudesta?

Pyytäessäni sinua neuvomaan mitä tehdä, olen takaisin tiedon alueella.

Olemme kokeilleet kaikenlaista – paastoamista, kaikkia keinoja päästä eroon minästä tietoineen ja harhoineen. Yritämme samaistua johonkin muuhun, mutta kyse on edelleen samasta asiasta. Vakava ihminen tekee tämän kaiken ja palaa peruskysymykseen: mikä saa tämän muurin täysin katoamaan?

Mieli maailmankaikkeudessa

14. keskustelu David Bohmin kanssa - Brockwood Park, Englanti - 20. syyskuuta 1980

Onko ajatus aineellinen prosessi?

Onko mahdollista saada mieli, joka on täysin tyhjä kaikesta ajatuksen luomasta?

Vain suora näkeminen reagoimisen olemukseen päättää psykologisen reagoimisen.

On olemassa täydellinen hiljaisuus ja tuossa hiljaisuudessa tai tuosta hiljaisuudesta syntyy liikunto, joka on ikuisesti uutta.

Voiko järjestyksen hiljainen liikunto vaikuttaa arkielämääni silloin, kun minussa on syvä sisäinen psykologinen järjestys?

Vapaus ei ole reaktio.

On olemassa universaali mieli ja kun vapaus on, ihmismieli voi olla sellainen.

Voidaanko ihmisen ongelmat ratkaista?

15. keskustelu David Bohmin kanssa - Brockwood Park, Englanti - 27. syyskuuta 1980

Miksi ihmiset eivät ole pystyneet ratkaisemaan inhimillisiä ongelmiaan? Mitkä tekijät estävät ongelmiemme täydellisen ratkaisemisen?

Tarkkaamisessa ei ole tarkkaamisen keskusta.

Köyhä haluaa rikkaaksi ja rikas vielä rikkaammaksi. Kyse on joksikin tulemisesta sekä ulkoisesti että sisäisesti. Ajatus tuottaa paljon surua ja joskus nautintoa. Tämä joksikin tulemisen, itsensä toteuttamisen, psykologisen saavuttamisen tunne on tehnyt elämästäni sen, mitä se on.

Onko rakkaus meille kaikille yhteistä?

Kun liikkuu yksittäisestä yleiseen ja yleisestä vielä syvemmälle, viriää myötätunnoksi, rakkaudeksi ja oivalluskyvyksi kutsumamme ilmiön puhtaus. Sille on annettava mielensä ja sydämensä, koko olemuksen on oltava mukana.

Find Similar Products by Category

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Ajan päättyminen to your wish list.