null
  Loading... Please wait...

De Radicale Verandering van de Mens

De Radicale Verandering van de Mens

£51.00 (inc Tax) £42.50 (exc Tax)
Code
BR76CTM1-7-V-DUT-SET
Quantity

Product Description

Zijn we bewust dat we verbrokkeld zijn?

1ste Gesprek met Dr Bohm en Dr Shainberg - Brockwood Park, Engeland - 17 mei 1976

Hoe kan men bewust zijn van de heelheid van het leven als men verbrokkeld is?

Het denken creëert het centrum.

Wanneer er twee tegengestelde verlangens zijn ontstaat conflict, en dan word je bewust. Kunnen we bewust worden van de verscheidene verbrokkelingen?

Ik ben een brokstuk en daardoor creëer ik meer brokstukken, meer conflicten, meer verwarring, meer leed. Is het centrum de eigenlijke oorzaak van verbrokkeling?

Vindt het begin van verbrokkeling plaats als ik op zoek ben naar veiligheid? Is veiligheid in kennis, wanneer verkeerd gebruikt, één van de factoren van verbrokkeling?

Kan ik vrij zijn van het verlangen om psychologisch veilig te zijn?

Een Mechanische Manier van Leven Leidt tot Wanorde

2de Gesprek met Dr Bohm en Dr Shainberg - Brockwood Park, Engeland - 18 mei 1976

Bestaat er wel echte psychologische vrijheid?

Is er psychologische veiligheid – een gevoel van goed gefundeerd, diepgeworteld bestaan?

Mijn veiligheid bevindt zich in één of ander denkbeeld, in een beeld, een symbol, een conclussie, een ideal. Ik ontmoet u met het verleden. Komt het dat ik de dingen weiger te zien zoals ze zijn? Als er geen echte, grondige, diepe veiligheid is, bestaat er dan een morgen, psychologisch gezien?
Het brein heeft orde nodig om te functioneren. Het vindt orde in een mechanisch proces, omdat het vanaf de kinderjaren bijgebracht is om het zo te doen.

Wanneer het verleden het heden ontmoet en voortduurt, is het één van de factoren van tijd, afhankelijkheid, angst. Maar, als het verleden het heden ontmoet en ik me van dit moment totaal bewust ben, dan stopt het; dan ontmoet ik u als het ware voor de eerste keer.

Kan Ik tot in de Wortel Totaal Veranderen?

3de Gesprek met Dr Bohm en Dr Shainberg - Brockwood Park, Engeland - 18 mei 1976

Q: Waarom leven de mensen op deze manier?

Waarom leven mensen in zo’n verschrikkelijke ellende, het gedurende duizenden jaren accepterend? Is het voor een mens mogelijk om tot in de wortel zijn bestaan te veranderen?

Wie gaat het mij vertellen? Is het Marx, Lenin, Mao, de Paus of de lokale priester? Autoriteit bestaat omdat de mensen wanordelijk zijn. Door autoriteit te verwerpen word ik geestelijk heel gezond; als ik autoriteit verwerp heb ik meer energie.

Wat is juist handelen in het leven? Ik kan dat alleen uitvinden als er geen wanorde in mij is. “Mij” is de wanorde. Hoe “feitelijk” het “mij” is, is de bron van wanorde. Het zondert af – verdeelt jou en mij, wij en zij, mijn natie, mijn god en mij. Hoe kan ik geen “ik” zijn?

In Alleen-zijn Kan Je Geheel Veilig zijn

4de Gesprek met Dr Bohm en Dr Shainberg - Brockwood Park, Engeland - 19 mei 1976

Waarom leven de mensen op de manier ze doen?

Veranderen mensen zichzelf niet radical omdat ze feitelijk bang zijn niet tot een groep te behoren, tot iets bepaalds? Zijn ze bang om geheel alleen te staan?

Alleen betekent al-één, wanneer er geen verbrokkeling is. Dat is totale orde. Kunnen we uit de stroom stappen van deze uiterste verwarring, wanorde, leed, hoop, kwelling en wanhoop?

Onze hele samenleving – alle godsdiensten, de gehele cultuur – is gebaseerd op het denken. Beseft het denken dat het deze troep, deze chaos gemaakt heeft? Is het denken van zichzelf bewust als een beweging die een verbrokkelde handeling voortbrengt?

Wanneer de beweging van het denken tot een einde komt ontstaat er totale handeling.

Wanneer je in aanzicht staat met het feitelijke is er geen angst.

Je Denkbeeld over Jezelf Belet de Relatie met Anderen

5de Gesprek met Dr Bohm en Dr Shainberg - Brockwood Park, Engeland - 19 mei 1976

Is er zoiets als het onbewuste?

Het proces van verbrokkeling is een geestesgesteldheid die verdeelt, die zegt dat er het onbewuste is, en het bewuste.

Ieder mens heeft een beeld van zichzelf waarvan hij onbewust is, geen besef heeft. Wat is de oorsprong van het denkbeelden maken over zichzelf?

Zolang we er denkbeelden op nahouden zal er geen vrede in de wereld ontstaan; er zal geen liefde in de wereld zijn.

Als men bij het feit blijft, ontstaat er een radicale verandering.

Ons bewustzijn bestaat uit onze denkbeelden, meningen, ideeën. Als er geen beeldvorming is, wat is dan bewustzijn?

Elk Denkbeeldvorm Belet de Schoonheid van de Relatie

6de Gesprek met Dr Bohm en Dr Shainberg - Brockwood Park, Engeland - 20 mei 1976

Wat brengt een radicale verandering in het totale bewustzijn van de mensen?

Mijn bewustzijn is het bewustzijn van de wereld omdat het gevuld is met dingen van het denken: verdriet, angst, plezier, wanhoop, gehechtheid.

Ware relatie begint met het besef van zelfverantwoording.

Een groot gedeelte van het bewustzijn bestaat uit zelfverbeelding. De maker van het beeld is het verleden, is de waarnemer, het “ik” wat in de kern het denkbeeld is. Het moment dat je dat inziet, houdt het op te bestaan.

Als er geen bewging van het denken is, wat beeldvorming is, wat vindt er dan plaats? Als er geen dingen zijn die verdeeldheid voortbrengen, wat ontstaat er dan?

Het Leven is Heilig

7de Gesprek met Dr Bohm en Dr Shainberg - Brockwood Park, Engeland - 20 mei 1976

Weet u wat het betekent van iemand te houden?

Begrijpt u wat medeleven is? Heeft u het gevoel van verbazingwekkende energie wat medeleven is, het einde van verdriet?

Zonder medeleven, vernietigen de mensen zichzelf.

Verkrijg een inzicht in verdriet – niet het verdriet van het denken, maar het universele verdriet van de mens. En uit het inzicht in verdriet ontstaat medeleven. Is medeleven het einde van al het leven, het einde van alle dood?

Bestaat er iets wat heilig is, onaangeraakt door de mens, wat voorbij medeleven is? Dat kan de oorsprong van alles zijn.

Een echte, doordringende meditatie die inzicht geeft.

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the De Radicale Verandering van de Mens to your wish list.