null
  Loading... Please wait...

De Ware Revolutie

£37.40 (inc Tax) £31.17 (exc Tax)
Code
US66FRR1-8-V-DUT-SET
Quantity

Product Description

1.Waar gaan we heen?

Ojai, Californië - 1966

De Ware Revolutie

Deze acht programma’s werden gemaakt en uitgezonden in Amerika door de National Educational Television Network. Ze vertegenwoordigen de eerste geluidsfilms van Krishnamurti’s toespraken – het is de eerste keer dat hij erin heeft toegestemd dat zijn toespraken en groepsgesprekken verfilmd werden. De voornaamste opnameplaatsen zijn de Oak Grove in Ojai, Californië, en de Thacher School in de Ojai Valley.

Aflevering 1: Waar gaan we heen?

De wereld is vol ellende en conflicten, destructief geweld, agresie. De mens heeft de uiterlijke wereld onder de knie, maar innerlijk blijft hij gewelddadig, hebzuchtig, rivaliserend. De samenleving weerspiegelt deze verhoudingen. De crisis in de wereld is in werkelijkheid een crisis van het bewustzijn. Het is belangrijk een revolutie in de menselijke geest teweeg te brengen.

“Wat we proberen, bij al deze discussies en toepraken hier, is te ontdekken of we niet een radicale transformative van de menselijke geest kunnen bewerkstelligen. Niet het accepteren van de dingen zoals ze zijn. Niet er tegen in opstand komen – tegen iets in opstand komen heeft nooit iets opgelost! Maar het te begrijpen, er diep op in te gaan, het te onderzoeken, met heel je hart en geest, om een totaal andere manier van leven te ontdekken.”

2. Zelfwaarneming

Ojai, Californië - 1966

De Ware Revolutie

Deze acht programma’s werden gemaakt en uitgezonden in Amerika door de National Educational Television Network. Ze vertegenwoordigen de eerste geluidsfilms van Krishnamurti’s toespraken – het is de eerste keer dat hij erin heeft toegestemd dat zijn toespraken en groepsgesprekken verfilmd werden. De voornaamste opnameplaatsen zijn de Oak Grove in Ojai, Californië, en de Thacher School in de Ojai Valley.

Aflevering 2: Zelfwaarneming

De mens heeft zichzelf ongeschikt gemaakt om wat er innerlijk plaats vindt, onder ogen te komen. Daarom maakt hij daar een denkbeeld van, en handelt dan volgens dat denkbeeld. Daarom zijn het feit, de opvatting en handeling in tegenstrijd, en onstaat er strijd. De ruimte tussen de waarnemer en het waargenomene is tijd, waarin talrijke overtuigingen aanwezig zijn, die het feitelijk waarnemen, van wat plaats vindt, belemmeren.

In relaties is de waarnemer het zelfbeeld, dat kijkt naar een denkbeeld dat het zelf over de ander gevormd heeft. Dus de relatie tussen de waarnemer en het waargenomene is geen echte relatie. Wanneer de waarnemer geen zelfbeeld heeft, dan is de waarnemer niet ongelijk aan het waarnemen. “Wat is” is de waarnemer, niet “de waarnemer kijkt naar wat is”.

3. Vrij zijn van angst

Ojai, Californië - 1966

De Ware Revolutie

Deze acht programma’s werden gemaakt en uitgezonden in Amerika door de National Educational Television Network. Ze vertegenwoordigen de eerste geluidsfilms van Krishnamurti’s toespraken – het is de eerste keer dat hij erin heeft toegestemd dat zijn toespraken en groepsgesprekken verfilmd werden. De voornaamste opnameplaatsen zijn de Oak Grove in Ojai, Californië, en de Thacher School in de Ojai Valley.

Aflevering 3: Vrij zijn van angst

Tot men de aard en de structuur van genot begrijpt, zal er altijd angst zijn. De menselijke geest die geconditioneerd is door het beginsel van genot kan niet helder denken. Wat is genot?

Het denken geeft continuïteit aan genot. Denken aan voorbijgegaan genot veroorzaakt in het heden een dwang naar en toekomstige plannen voor. Het denken schept tijd en het is tijd dat angst veroorzaakt. Om, als mens, totaal vrij te zijn van angst, moet het denken, tijd en genot, begrepen worden.

Tijd als denken kan niet beëindigd worden, zolang er een middelpunt als genot-beginsel in werking blijft. Een verandering in de geest kan alleen plaats vinden, wanneer tijd, genot en angst tot een einde zijn gekomen.

4. Meditatie

Ojai, Californië - 1966

De Ware Revolutie

Deze acht programma’s werden gemaakt en uitgezonden in Amerika door de National Educational Television Network. Ze vertegenwoordigen de eerste geluidsfilms van Krishnamurti’s toespraken – het is de eerste keer dat hij erin heeft toegestemd dat zijn toespraken en groepsgesprekken verfilmd werden. De voornaamste opnameplaatsen zijn de Oak Grove in Ojai, Californië, en de Thacher School in de Ojai Valley.

Aflevering 4: Meditatie

Is men bewust van het zelfbeeld dat we zelf gecreëerd hebben? Verschilt het beeld van degeen die hem maakt? De waarnemer die dat beeld gewaar is, voelt zich daar verschillend van en streeft ernaar het te veranderen. Maar de inspanning en verzet aan de kant van de waarnemer is een van de verslechterende factoren. De waarnemer is het zelfbeeld, niet de verjongende oorzaak.

Meditatie is het bezig zijn de geest te bevrijden van het bekende. Zolang de hele geest binnen het gebied van het bekende functioneert, ontstaat er verval. Is het mogelijk de geest te ledigen van het bekende? Inzicht verkrijgt men alleen wanneer het beeld er niet tussenkomt.

Inzien is handeling, niet ideeën. Inzicht en handeling kan alleen plaatsvinden als de geest stil is, niet in gebruik genomen door enige tucht.

5. Wat is liefde?

Ojai, Californië - 1966

De Ware Revolutie

Deze acht programma’s werden gemaakt en uitgezonden in Amerika door de National Educational Television Network. Ze vertegenwoordigen de eerste geluidsfilms van Krishnamurti’s toespraken – het is de eerste keer dat hij erin heeft toegestemd dat zijn toespraken en groepsgesprekken verfilmd werden. De voornaamste opnameplaatsen zijn de Oak Grove in Ojai, Californië, en de Thacher School in de Ojai Valley.

Aflevering 5: Wat is liefde?

Hoe onderzoekt men wat liefde is? Is liefde genot? Zal de bewuste geest het ontdekken?

Om te onderzoeken moet men onafhankelijk zijn van geloof en daarom vrij van angst. Om erachter te komen wat liefde is, moet men de vraag onderzoeken over genot en verlangen. Het denken geeft verlangen continuïteit en vitaliteit. Dit moet men echt zelf ontdekken.

Is het mogelijk naar iets van buitengewone schoonheid te kijken en het alleen maar waar te nemen zonder de tussenkomst van het denken? Wanneer het denken er tussenkomt in de vorm van verlangen, wat genot wordt, dan wordt handelen “tijd-gebonden”.

6. Vragen stellen

Ojai, Californië - 1966

De Ware Revolutie

Deze acht programma’s werden gemaakt en uitgezonden in Amerika door de National Educational Television Network. Ze vertegenwoordigen de eerste geluidsfilms van Krishnamurti’s toespraken – het is de eerste keer dat hij erin heeft toegestemd dat zijn toespraken en groepsgesprekken verfilmd werden. De voornaamste opnameplaatsen zijn de Oak Grove in Ojai, Californië, en de Thacher School in de Ojai Valley.

Aflevering 6: Vragen stellen

Krishnamurti met studenten op de Thacher School

Men moet een beetje terughoudend zijn, wanneer men vragen stelt. Een verkeerde vraag heeft geen antwoord, maar een juiste vraag ontvouwt, bij het stellen ervan, het inzicht in de vraag. Het vereist intelligentie en gevoeligheid om de juiste vraag te stellen, en begrip dat dat alles erbij hoort, om tot de kern te gaan.

7. Leven en Dood

Ojai, Californië - 1966

De Ware Revolutie

Deze acht programma’s werden gemaakt en uitgezonden in Amerika door de National Educational Television Network. Ze vertegenwoordigen de eerste geluidsfilms van Krishnamurti’s toespraken – het is de eerste keer dat hij erin heeft toegestemd dat zijn toespraken en groepsgesprekken verfilmd werden. De voornaamste opnameplaatsen zijn de Oak Grove in Ojai, Californië, en de Thacher School in de Ojai Valley.

Aflevering 7: Leven en Dood

Om het probleem van de dood te begrijpen, moet men vrij zijn van angst. Angst is de werking van het denken ten aanzien van het verleden, via het heden naar de toekomst toe. Angst is een beweging in tijd, wat in wezen het denkproces is. Hoe men naar angst kijkt, maakt immense veel uit.

Dood is het beëindigen van alles wat verzameld is, wat het bekende is. Het verliezen van het bekende, betekent totaal alleen-zijn.

Kan je elke dag ontsterven aan je ervaring? Zodat elke ervaring opgenomen, begrepen en opgelost wordt. Dit vereist heel wat energie, wat aandacht is.

8. Het einde van alle conflict

Ojai, Californië - 1966

De Ware Revolutie

Deze acht programma’s werden gemaakt en uitgezonden in Amerika door de National Educational Television Network. Ze vertegenwoordigen de eerste geluidsfilms van Krishnamurti’s toespraken – het is de eerste keer dat hij erin heeft toegestemd dat zijn toespraken en groepsgesprekken verfilmd werden. De voornaamste opnameplaatsen zijn de Oak Grove in Ojai, Californië, en de Thacher School in de Ojai Valley.

Aflevering 8: Het einde van alle conflict

Waarom zijn we ontevreden, en waarover? Omdat we ontevreden zijn met “wat is”, vormen we ons een idee van “wat zou moeten zijn”. Er onstaat conflict tussen “wat is” en “wat zou moeten zijn”.

De kern in het bewustzijn, de waarnemer, creëert een ruimte rond zichzelf, die altijd begrensd is. De kern is de verzamelde kennis en ervaring. Er bestaat geen vrijheid in die ruimte.

Is het mogelijk geweld te beëindigen? Bij totale aandacht is er geen waarnemer.

Kan de geest intens aandachtig zijn zonder te ervaren? Zo’n geest is een religieuse geest.

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the De Ware Revolutie to your wish list.