null
  Loading... Please wait...

Een totaal andere manier van leven

Een totaal andere manier van leven

£115.00 (inc Tax) £95.83 (exc Tax)
Code
SD74CA1-18-V-DUT-SET
Quantity

Product Description

Kennis en de transformatie van de mens

1ste Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 18 februari 1974

V: Bestaat er vrijheid in kennis?

Als mensen is het onze zaak het enorme lijden, ellende en verwarring in de wereld te beseffen. Beseffen we in alle ernst onze verantwoordelijkheid voor de hele mensheid?

Zien we de kerneigenschap dat wij de wereld zijn, dat de wereld niet van ons afgescheiden is?

Welke plaats heeft kennis, ervaring, bij het veranderen van de kwaliteit van een geest die geweldadig, bekrompen, zelfzuchtig, begerig, eerzuchtig is geworden?

Wat zijn de grenzen van kennis? Kan de geest vrij zijn van het bekende, niet verbaal maar feitelijk?

Kennis en conflicten in menselijke relaties

2de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 18 februari 1974

V: Welke plaats heeft kennis in relaties?

Er moet vrijheid van het bekende zijn, anders is het bekende slechts de
herhaling van het verleden, de traditie, het denkbeeld.

De waarnemer is de traditie, het verleden, de geconditioneerde geest die naar de dingen, naar zichzelf, naar de wereld kijkt.

Wanneer de waarnemer observeert doet hij dat vanuit herinnering, ervaring, gekwetstheden, wanhoop, hoop, vanuit de achtergrond van kennis.

Telkens wanneer de mens vanuit die kennis in relaties handelt is er
verdeeldheid en daardoor conflict.

Wat is in communicatie met anderen zijn?

3de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 19 februari 1974

V: Wat betekent het om serieus te zijn?

Het woord “communicatie” brengt de kunst van het luisteren met zich mee.

Luisteren vergt een kwaliteit van aandacht waarin een echt besef is van inzicht tijdens het voortgaan, elke seconde.

Communicatie houdt in dat we op het zelfde niveau, op de zelfde tijd moeten zijn, met dezelfde intensiteit, samen op dezelfde weg wandelend, samen op dezelfde wijze denkend, samen waarnemend, met elkaar delend.

Verantwoordelijheid betekent totale betrokkenheid. De wereld is een puinhoop en het is mijn verantwoordelijkheid in deze wereld te leven als mens, die deze wanorde veroorzaakt heeft, om in alle ernst een oplossing te vinden.

Wat is een verantwoordelijk mens?

4de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 19 februari 1974

V: Wat is verantwoordelijkheid in een menselijke relatie?

Wat is uw verantwoordelijkheid voor het opvoeden van de mens, de menselijke cultuur, de goedheid in de mens? Wat is uw verantwoordelijkheid voor de aarde?

Als je je verantwoordelijk voelt voor het kind is er een opbloeien van echte genegenheid en zorg en leer of conditioner je hem niet om een ander te doden omwille van je land.

Mensen worden nu geconditioneerd om verantwoordelijk te zijn. Wat zullen serieuse mensen doen met de onverantwoordelijke mensen?

Als je me laat zien hoe onverantwoordelijk ik ben, wat verantwoordelijkheid betekent, dan geef je om mij. Wanneer er totale verantwoordelijkheid is waarin vrijheid en zorg samengaan, dan houdt de geest in een relatie er geen denkbeeld op na.

Orde ontstaat uit het begrijpen van onze wanorde

5de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 20 februari 1974

V: Wat is orde in vrijheid?
Tenzij we de aard en structuur van wanorde begrijpen kunnen we nooit erachter komen wat orde is. Hoe komt het hele fenomeen van wanorde tot stand?

Is orde iets dat je opgelegd wordt, een discipline, wat aanpassing, onderdrukking, imitatie inhoudt? Betekent orde acceptatie, gehoorzamen?

Tenzij we de gang van het denken begrijpen kunnen we wanorde niet begrijpen. Een geest die vast zit in het vergelijken kan de waarheid nooit vinden. Is het mogelijk om zonder vergelijking te kijken?

Is het mogelijk een leven te leiden, het geheel van het leven, handelen, lachen, huilen, zonder enig teken van vergelijking?

De aard en totale uitroeiing van angst

6de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 20 februari 1974

V: Kan de geest vrij van angst zijn?

Lichamelijke en psychologische angst staan met elkaar in verband. Er bestaan zowel bewuste als onbewuste angsten.

De raciale angsten, de angsten die de samenleving me aangeleerd heeft, de angsten die me door de familie opgedrongen zijn, al die krioelende, lelijke, meedogenloze dingen die verborgen zijn, hoe kunnen ze natuurlijkerwijs opkomen en blootgesteld worden zodat de geest ze volledig ziet?

Wat is het antwoord op dit feit van angst dat van generatie op generatie wordt overgedragen?

Is er een manier om met angst om te gaan, niet alleen met de takken maar met de wortel ervan?

Achter de woorden, de beschrijvingen, de verklaringen, wat is angst?

Het begrijpen, niet beheersen, van het verlangen

7de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 21 februari 1974

V: Wat is genot? Wat is verlangen?

We zijn genot niet aan het afkeuren maar het aan het bekijken. Om op de vraag over genot in te gaan moet men het verlangen bekijken. Door propaganda wordt verlangen opgewekt.

Wat is verlangen? Hoe gebeurt het dat dit zeer sterke verlangen wordt voorgebracht, gecultiveerd? Moet verlangen wel beheerst worden? Verlangen schijnt een heel energiek en veeleisend instinct te zijn dat voortdurend plaatsvindt.

Waarom is genot, of het nu om seks gaat, bezit, macht, kennis of verlichting, zo buitengewoon belangrijk in het leven geworden? Genot is een buitengewoon iets. Om iets moois tezien en je erin te verheugen, wat is daaraan verkeerd?

Brengt genot geluk?

8de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 21 februari 1974

V: Welk verband heeft genot met vreugde? Is genot geluk?

Is er enig verband tussen genot en vreugde? Wat is genot en wat houdt het aan de gang? Wat is de activiteit, de constante richting er van?

Een alleenstaande boom op de heuvel. Je ziet dat het er heel mooi is, de bloemen, de herten, de weiden, het water, en de alleenstaande boom met zijn schaduw. Het is haast adembenemend.

Komt het denken dan op en zegt hoe buitengewoon het was, wat een verrukking het was? Ontstaat er dan niet het verlangen voor herhaling? Dus het denken voedt en ondersteunt het en geeft richting aan genot. Waarom zou het denken eigenlijk er bij moeten opkomen?

Verdriet, passie en schoonheid

9de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 22 februari 1974

V: Wat is schoonheid?

We worden meer en meer kunstmatig, oppervlakkig en verbaal. Heeft de mens het contact met de natuur verloren? Heeft hij zijn fijngevoeligheid verloren, het gevoel van geest, hart en lichaam?

Wat is schoonheid? Moet het aangetoond worden? Heeft het het woord nodig, de steen, de kleur, de verf, of is het iets dat niet onder woorden te brengen is,
in architectuur, een standbeeld?

Zonder passie kan je geen schoonheid verkrijgen. Passie ontstaat wanneer er lijden is. Bij dat lijden stilt te blijven staan, niet er aan te ontsnappen, brengt passie. Passie betekent het totaal afstand doen van het “ik”, de zelf, de ego, en daardoor de soberheid van grote schoonheid.

De kunst van het luisteren

10de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 22 februari 1974

V: Wat is zien? Wat is luisteren? Wat is leren?

Zien we werkelijk of door een getint scherm, door een scherm van vooroordeel, een scherm van onze ervaringen, wensen, plezier, angsten, tussen ons en het waar te nemen voorwerp? Zien we eigenlijk ooit wel?

Veroorzaakt de kunst van het luisteren het totaal vrij zijn van alle beweringen? Is de geest totaal aandachtig? Dan wordt de geest uitzonderlijk vrij om te handelen. Dan wordt het zien het doen.

Ik leer om beloning te krijgen of straf te vermijden. Ik leer voor een bepaalde baan of ambacht voor levensonderhoud. Is leren een process van verzamelen? Bestaat er enig ander soort van leren dat niet opstapelend is, om daar vanuit te handelen?

Hebben we iets van verdriet geleerd? Wat valt daar te leren?

Gekwetst worden en anderen kwetsen

11de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 25 februari 1974

V: Wat is een religieus leven?

Het woord “religie” betekent het bijeen brengen van alle energie, op alle niveaus, zodat het een grote aandacht zal voortbrengen. Kan de geest zo totaal aandachtig zijn dat het onnoembare kan ontstaan?

Wat is de kwaliteit, structuur, aard van een geest, en daardoor van het hart en brein, dat in staat is iets gewaar te worden dat de maat van het denken te boven gaat, iets dat niet alleen heilig en heel in zichzelf is, maar dat in staat is om iets onmetelijks te zien?

In het bespreken van religie moeten we de aard van kwetsen onderzoeken, omdat een geest, die niet gekwetst is, een onschuldige geest is. Kunnen onze kwetsingen geheeld worden zodat er geen enkel lidteken blijft bestaan en kunnen toekomstige kwetsingen voorkomen worden, zonder enige inspanning?

Liefde, seks en genot

12de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 25 februari 1974

V: Wat is liefde?

Is liefde genot, de uitdrukking van verlangen? Is liefde de vervulling van seksuele lust?

Is liefde het najagen van een verlangd doel? Is liefde iets dat aangeleerd kan worden?

Liefde is met seks gelijkgesteld geworden wat, in principe, genoegen betekent. Waarom hebben we van seks zo’n enorm, fantastisch, romantisch, sentimentele kwestie gemaakt? Wat is de relatie van blijdschap, genieten, genoegen met liefde?

Om bij hetgeen wat liefde genoemd wordt te komen moet je eerst de plaats van genoegen begrijpen. Een geest die voortdurend in deze bedorven maatschappelijke toestand opgevoed is geworden, moet zichzelf eerst vrijmaken vóór het over liefde kan spreken.

Een andere manier van leven

13de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 26 februari 1974

V: Wat is leven?

Wat is er feitelijk in het leven, dit hele gebied van menselijke inspanning om zich te verbeteren, niet alleen op technisch vlak maar ook psychologisch, aan de hand? De mens wil anders worden, hij wil meer zijn dan hij is.

Is de manier waarop wij leven niet de meest onpraktische, ongezonde manier van leven, schadelijk, in uiterste onverschilligheid voor de aarde? Is dit de manier om je te gedragen, om de schoonheid van het leven te waarderen? Bestaat er een manier van leven zonder conflict?

Ben ik als mens ooit bewust? En wat is bewustzijn? Is het bewustzijn zijn inhoud? Is de dood een voortzetting van dat bewustzijn, of de beëindiging van het bewustzijn met zijn inhoud?

Dood , leven en liefde zijn ondeelbaar

14de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 26 februari 1974

V: Wat is dood?

Als men niet angstig is wat is dan dood? Wat is het waar men bang voor is om dood te gaan? Is het het verlies van de inhoud van het bewustzijn?

Dood wordt leven wanneer het bewustzijn, wat zijn eigen grenzen, zijn eigen beperkingen maakt, tot een einde komt. Kan die inhoud zichzelf ledigen?

Kan de geest de hele inhoud totaal gewaar zijn: het collectieve, het persoonlijke, de raciale, het veranderlijke?

Je kan alleen nu incarneren wanneer je van de inhoud afsterft. Je kan alleen herboren, totaal herschapen worden als sterft van de inhoud. Dus leven is sterven.

Leven, liefde en dood zijn één, in beweging en ondeelbaar, en dat onsterfelijk.

Religie, gezag en opvoeding – Deel 1

15de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 27 februari 1974

V: Wat is religie?

In het Westen en het Oosten, in de wereld van de Islam, Boeddhisme of Christendom zet het zelfde beginsel zich voort, het aanbidden van een denkbeeld dat gemaakt is geworden. Kan de geest dit verschijnsel waarnemen en zijn eigen verlangen naar veiligheid, bestendigheid, en dat allemaal afwijzen?

Waarom verdeelt de geest het leven, in aanvaarding in één richting en verwerping in een andere richting? We accepteren de machtsmisbruik van een kleinzielige goeroe en verwerpen de politieke machtsmisbruik van een dictator.

Wat is het belang van gezag? Wat ligt achter deze aanvaarding van gezag?

Religie, gezag en opvoeding – Deel 2

16de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 27 februari 1974

Hoe ga ik religie onderzoeken?

Wat is religie, wat is God, wat is ontsterfelijkheid, wat is schoonheid? Kan de geest de structuur van het denken, wat betreft religie, totaal opzij zetten?

Kan de geest vrij zijn van het gezag van iemand anders, hoe goddelijk of niet goddelijk? Kan de geest alles wat de mens heeft geleerd, verzonnen, ingebeeld over religie, God, opzij zetten? Kan wijsheid gevonden worden via een boek, een leraar, iemand anders, door opofferering, marteling, verloochening?

Kan de geest vrij zijn van alle dingen die geschapen zijn door angst, verlangen, genot?

Je gedachten, spraak en gedrag is het meest belangrijke waar het om gaat in religie. Als dat niet zo is, kan religie niet bestaan.

Meditatie, een kwaliteit van aandacht dat in iemands hele - leven aanwezig is

17de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 28 februari 1974

Q: What is meditation?

Do we accept the orthodox, traditional, Christian, Hindu, Buddhist, Sufi meditation, or could we put away all that and ask: what is meditation?

To start from not knowing what meditation is, then I’m free to flow in the inquiry.

Is meditation divorced from daily living or does meditation cover the whole field of existence?

In my inquiry am I awake or is the past so alive that it is dictating my life in the present?

Is there a way of living without control? Can I live a life of meditation in which there is no control?

Meditatie en de heilige geest

18de Conversatie met Dr. Allan W. Anderson - San Diego, Californië, VS - 28 februari 1974

V: Welke plaats heeft de wil tijdens meditatie?

Kan je keuzeloos gewaar zijn van dit voortgaan van verlangen, beheersen, wil, handelen?

Wat is ruimte? Hebben we ruimte? Kan de geest ruimte hebben? Wanneer de geest bezet is met familie, zaken doen, God, drinken, seks, is daar ruimte? Wanneer kennis het hele veld van de geest in beslag neemt is er geen ruimte. Uiterlijke ruimte zal geen innerlijke ruimte geven.

Er is geen stilte wanneer er richting is. Kan de geest zichzelf ledigen van zijn inhoud? Kan de geest, het brein, het lichaam echt stil zijn? Als de geest uiterst stil is wat is het onmetelijke? In stilte, eindigt de tijd te zijn.

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Een totaal andere manier van leven to your wish list.