null
  Loading... Please wait...

Menneskehedens forvandling

Menneskehedens forvandling

£51.00 (inc Tax) £42.50 (exc Tax)
Code
BR76CTM1-7-V-DAN-SET
Quantity

Product Description

Er vi bevidste om, at vi er fragmenterede?

Første Samtale med Dr. Bohm og dr Shainberg - Brockwood Park, UK - 17 maj 1976

Hvordan kan man se helheden i livet, hvis man er fragmenteret?

Tanken skaber centret.

Når der er to modstridende ønsker, er der konflikt. Kan vi være bevidste om de forskellige fragmenter?

Jeg er et fragment og skaber derfor flere fragmenter, konflikter, uorden, sorg. Er centret selve årsagen til fragmenteringen?

Starter fragmenteringen når jeg søger tryghed? Er tryghed i viden, der anvendes forkert, en del af fragmenteringen?

Kan jeg være fri af ønsket om at være tryg i psykologisk forstand?

En mekanisk livsform skaber uorden

Anden Samtale med Dr. Bohm og dr Shainberg - Brockwood Park, UK - 18 maj 1976

Findes der overhovedet psykologisk tryghed?

Findes der psykologisk tryghed, som en grundlæggende dybt forankret eksistens?

Min tryghed ligger i noget mentalt, i en forestilling, et symbol, en konklusion, et ideal. Med min fortid møder jeg dig. Indebærer det, at jeg nægter se at se tingene som de er? Hvis der ikke er nogen virkelig, basal, dyb tryghed, eksisterer i morgen så psykologisk set.

For at fungere kræver hjernen orden. Den orden finder den i en mekanisk proces, som den har optrænet fra barndommen.

Når fortiden møder nutiden og fortsætter, er det en af de faktorer som skaber tid, binding, frygt. Men når fortiden møder nutiden og jeg er fuldstændig opmærksom på selve øjeblikket, stopper den og så er det som om jeg møder dig for første gang.

Kan jeg i mit inderste væsen ændre mig fuldstændig?

Tredje Samtale med Dr. Bohm og dr Shainberg - Brockwood Park, UK - 18 maj 1976

Spørger: Hvorfor lever vi mennesker, sådan som vi gør?

Hvorfor bliver menneskene ved med at leve i en så forfærdende elendighed, og accepterer det i årtusinder? Kan et menneske forandre sig i roden af sit væsen?

Hvem kan svare på det spørgsmål? Kan Marx, Lenin, Mao, paven eller præsten? Der er autoritet, fordi menneskene lever i uorden. Ved at forkaste autoritet bliver jeg mentalt sund; når jeg forkaster autoritet, får jeg mere energi.

Hvad forstår vi ved at handle korrekt i livet? Det kan jeg kun finde ud af, hvis der ikke er uorden i mig. “Mig” er uorden. Uanset hvor “virkeligt” “mig´et” er, er det årsagen til uorden. Det adskiller – opdeler mig og dig, vi og dem, min nation, min gud og mig.
Hvordan kan jeg blive til ikke-mig?

I alene-væren kan jeg være fuldstændig tryg

Fjerde Samtale med Dr. Bohm og dr Shainberg - Brockwood Park, UK - 19 maj 1976

Hvorfor lever menneskene som de gør?

Ændrer menneskene sig ikke radikalt, fordi man virkeligt er bange for ikke at tilhøre en gruppe, noget velafgrænset. Er man bange for at være fuldstændig alene?

Alene vil sige helstøbt, når der ingen fragmentering er. Det er total orden. Kan vi træde ud af den evige strøm af forvirring, uorden, sorg, håb, prøvelser og fortvivlelse?

Hele vores samfund – enhver religion, enhver kultur – baserer sig på tanken. Erkender tanken, at den har skabt dette rod, dette kaos? Erkender selve tanken, at den er en bevægelse, der skaber en fragmentarisk handling?

Når tankens bevægelse stopper, er der total handling.

Når man står ansigt til ansigt med kendsgerningen, er der ingen frygt.

Din forestilling om dig selv forhindrer dit forhold til andre

Femte Samtale med Dr. Bohm og dr Shainberg - Brockwood Park, UK - 19 maj 1976

Din forestilling om dig selv forhindrer dit forhold til andre

Findes det ubevidste?

Fragmenteringsprocessen er en sindstilstand som adskiller og taler om det ubevidste og det bevidste.

Ethvert menneske har en ubevidst og uopmærksom forestilling om sig selv. Hvad er det, der skaber forestillinger om os selv?

Med vores forestillinger vil der ikke blive fred i verden; ingen kærlighed.

Hvis man bliver ved kendsgerningen, sker der en forvandling.

Vores bevidsthed er vores forestillinger, konklusioner, ideer. Hvis der ikke dannes forestillinger, hvad er så bevidstheden?

Enhver forestilling er en hindring for skønheden i menneskelige forhold

Sixth Conversation with Dr Bohm and Dr Shainberg - Brockwood Park, UK - 20 maj 1976

Hvad vil frembringe en radikal forvandling i menneskets totale bevidsthed?

Min bevidsthed er verdens bevidsthed, fordi den er fyldt med tankens indhold: sorg, frygt, nydelse, fortvivlelse, tilknytning.

Et rigtigt forhold begynder med en forståelse af det ansvar, jeg har for mig selv.

En væsentlig del af bevidstheden er selvforestillingen. Forestillingen skabes af fortiden, iagttageren, “mig`et” som er forestillingens essens. Når man ser det, er forestillingen væk.

Hvad sker der, når tanken ikke bevæger sig og dermed skaber forestillinger? Hvad sker der, når der ikke findes noget, der skaber skel.

Livet er helligt

Syvende Samtale med Dr. Bohm og dr Shainberg - Brockwood Park, UK - 20 maj 1976

Ved du, hvad det vil sige at elske nogen?

Forstår du, hvad medfølelse er? Har du en fornemmelse af den forbavsende energi, som er medfølelse, sorgens endeligt?

Uden medfølelse udsletter menneskene sig selv.

Få indsigt i sorg – ikke tankens, men menneskehedens universelle sorg. Ud fra den indsigt opstår medfølelse. Er medfølelse slutningen på livet, på døden?

Findes der noget helligt, uberørt af mennesket, noget hinsides medfølelse? Det er måske oprindelsen til alt.

En virkelig gennemtrængende meditation, som fremkalder indsigt.

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Menneskehedens forvandling to your wish list.